Działa od 2004 roku...

Kadra administracyjna

mgr inż. KAMIŃSKI ANTONI - Założyciel i Dyrektor Szkoły. Od 1999 roku posiada uprawnienia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Od 1995 roku założyciel i dyrektor szkół zawodowych. W latach 1998-99 pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Opiekun praktyk, organizator wycieczek edukacyjnych, pomysłodawca i inicjator wielu działań nowatorskich i innowacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego

mgr WOLICKA MAŁGORZATA - Zastępca dyrektora szkoły ds. pedagogiczno-wychowawczych. Wychowawca i oligofrenopedagog. Jeden z głównych inicjatorów powstania SUHSGiIZ oraz NSPP w Dębicy. Przewodnicząca zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego.

ŚWIDER TOMASZ - Sekretarz szkoły. Absolwent ESNTiT, od 1997 r. związany z Fundacją i jej szkołami oraz projektami, specjalista d.s. informatyki i administracji, opiekun pracowni komputerowych. Odpowiedzialny za SIO, codzienny kontakt z uczniami Szkoły oraz logistykę produktów niezbędnych do zajęć a także szkolne strony i fanpage na facebook’u.

mgr JAMRÓZ AGNIESZKA - Główna Księgowa Fundacji Educare et Servire. Rozlicza finanse szkoły oraz realizowane przez fundację projekty unijne. Doświadczenie zawodowe i przygotowanie merytoryczne przekazuje młodzieży, organizując warsztaty z wiedzy o finansach i przedsiębiorczości. Zamiłowanie do robót ręcznych wykorzystuje, organizując zajęcia plastyczne dla młodzieży - np. przygotowywanie stroików bożonarodzeniowych.

Kadra dydaktyczna, z której jesteśmy dumni!

mgr DUBIEL TAMARA - Doświadczony nauczyciel geografii. Podyplomowe studia w zakresie wychowania do życia w rodzinie oraz geografii w zreformowanej szkole. Ukończone także studia w zakresie administracji. Ukończony kurs „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

mgr DUBIEL-LESIAK BARBARA - Szkolny pedagog i psycholog. Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Wieloletnie doświadczenie w pracy z trudną, a także niepełnosprawną młodzieżą. Łączy pasję z pracą ciągle doszkalając . Współinicjator utworzenia szkoły. Od wielu lat współpracuje z Fundacją. Członek zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego.

mgr GÓRKA HALINA - Doświadczony nauczyciel fizyki i matematyki. Przekłada zjawiska fizyczne młodzieży na sytuacje dnia codziennego. Posiada bardzo dobry kontakt z uczniami niepełnosprawnymi, których potrzeby potrafi doskonale zrozumieć.

mgr KRAUZE BARBARA - Nauczyciel religii i etyki. Doświadczony oligofrenopedagog. Bibliotekarz. Posiada uprawnienia do nauczania j. polskiego i historii. Uważa uśmiech za najkrótszą drogę do drugiego człowieka.

mgr KURZAWA KATARZYNA - Nauczyciel chemii. Oligofrenopedagog. Pomaga zrozumieć uczniom procesy chemiczne jakie otaczają nas w codziennym życiu. Dostosowuje metody do indywidualnych potrzeb uczniów z rozgraniczeniem na różne niepełnosprawności.

mgr FORNEK MAŁGORZATA - Dyplomowany nauczyciel matematyki z wieloletnim stażem - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Egzaminator OKE z matematyki. Studia podyplomowe z rachunkowości i zarządzania finansami na UJ.

mgr ŁUKASZEWSKA JADWIGA - Doświadczony nauczyciel przedmiotów gastronomicznych. Oligofrenopedagog. Ekspert KOWEZIU w zakresie układania programów nauczania. Nauczyciel biologii i praktycznej nauki zawodu. Posiada uprawnienia do pracy z młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspargera.

mgr POCIASK AGNIESZKA - Polonista, oligofrenopedagog uzdolniony plastycznie i muzycznie oraz krawcowa w jednym. Inspiratorka tworzenia tematycznych ozdób na różne okazje oraz święta. Pomaga uczniom odkrywać zamiłowanie do prac plastycznych. Inicjator utworzenia szkolnego koła przyjaciół zwierząt „Azorkowo”.

mgr ZYDROŃ ELŻBIETA - Nauczyciel rehabilitant i logopeda. Studia podyplomowe z wychowania-fizycznego. Uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Od wielu lat współpracuje z Fundacją, jako nauczyciel przedmiotów na kierunkach socjalnych w ESNTiT . Członek zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego.

mgr KOŁTUN RAFAŁ - Nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa. Miły i sympatyczny dla uczniów —jest ich ulubieńcem. Komunikatywny, otwarty. Oligofrenopedagog pracujący z młodzieżą niepełnosprawną.

mgr KLIŚ MARZENA - Nauczyciel języka polskiego. Oligofrenopedagog oraz terapeuta trudnej młodzieży. Prowadzi dodatkowo zajęcia kółka teatralnego. Czynnie aktywizuje młodzież artystycznie. Współinicjator założenia szkoły.

mgr inż. KLIŚ KRZYSZTOF - Doświadczony nauczyciel informatyki - przygotował wielu laureatów olimpiad informatycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. W przystępny sposób tłumaczy naszej młodzieży meandry informatyki zarażając ją pasją do komputerów.

mgr ŚCISŁOWSKA AGNIESZKA - Dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego —oligofrenopedagog, prowadzi terapię z dziećmi autystycznymi. Jest także instruktorem pływania i piłki koszykowej. Jej największą pasją jest bieganie (aktywna działaczka klubu „Maratończyk”) i stara się nią zarazić młodzież.

mgr BERNADETTA ZĄBEK - egzaminator OKE, oligofrenpedagog i nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu turystyki i hotelarstwa. Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Ks. mgr lic. GONDEK MATEUSZ - Ksiądz z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Kilka lat spędził w Afryce jako misjonarz w Republice Środkowo Afrykańskiej.

Lic. PRUCNAL PAULINA - nauczyciel języka polskiego oraz pedagogiki specjalnej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera. Absolwentka UP, UJ i KIRE. Od liceum nabywała doświadczenie zawodowe na różnych wolontariatach. Ślązaczka z krwi i kości- zawsze działa z pasją i energią.

mgr ALEKSANDRA KURCZ - opiekun praktyk SUHSGiIZ, doświadczony pedagog. Była wicedyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy - opiekun praktyk SUHSGiIZ.

mgr BARBARA WÓJCIK - doświadczony nauczyciel biologii oraz przedmiotów ogrodniczych. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Szkolny opiekun i inicjator akwarium oraz pierwszego zwierzątka - koszatniczki.

mgr PAWŁOWSKA ALEKSANDRA - Nauczyciel języka niemieckiego oraz rewalidacji. Oligofrenopedagog. Kursy z rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, komunikacji u osób z zaburzeniami rozwojowymi, pracy z osobami z autyzmem i trudnościami w zachowaniu. Członek zespołu diagnostyczno-rewalidacyjnego .

Kadra szkoleniowa - gastronomiczna

PIOTR BASSARA - Mistrz Kuchni /Chef i właściciel Restauracji Steakhouse w Dębicy. Posiada wspaniały kontakt z młodzieżą, której stara się przekazać pasję do gotowania. Sam szuka kulinarnych inspiracji podróżując po Europie oraz uczestnicząc w eventach i zlotach kucharzy (a także sam je organizuje od lat w swojej restauracji).

JACEK KORDAS - Mistrz Kuchni / Chef w Hotelu Trzy Korony w Rzeszowie, cyklicznie prowadzący od lat warsztaty kulinarne w naszych Szkołach. Pasjonat kuchni polskiej oraz regionalnej. Wesołym usposobieniem natychmiast przełamuje dystans nawet z najbardziej zamkniętymi uczniami pomagając im uwierzyć, że tez potrafią pomóc gotować.

DOROTA CIEBIEŃ - absolwentka ESNTiT, uczestniczka Programu Mallorca i była szefowea kuchni ”U Sóstr” w Dębicy - instruktora kucharstwa prowadząca codziennie warsztaty kulinarne naszej szkole. Żywy przykład ścieżki zawodowej od ucznia do szefa kuchni.