? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Zarząd Fundacji

Antoni Karol Kamiński - Prezydent Fundacji (fundator Educare et Servire), dyrektor Szkół Fundacji - absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na uczelniach krajowych - Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Jagielloński i zagranicznych - Le Moyne College w Syracuze ? uniwersytet w stanie Nowy Jork, (stypendium rządu USA, 1994-1995) w zakresie marketingu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania oświatą oraz rozwoju terytorialnego; założyciel i członek zarządów wielu organizacji pozarządowych, doświadczony wykładowca, trener oraz koordynator projektów międzynarodowych.

Przedsiębiorca od 1979 r., prowadzący swoją działalność na terenie Polski i USA (A T Construction Co. 1984-1990), od 1992 w sektorze turystyki (Biuro Podroży Dębica Travel) i edukacji (Centrum Edukacyjne).

Posiada także doświadczenie w pracy samorządu terytorialnego, jako Burmistrz Miasta Dębicy (1991/1992) i Kierownik Oddziału Współpracy z Zagranicą i UE Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (1998/1999).

Od września 1995 roku, po powrocie ze stypendium w USA, dyrektor policealnego studium zawodowego w Dębicy, od 2000 roku Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, której był pomysłodawcą i współzałożycielem. Od września 2014 także dyrektor Szkoły Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy, a d września 2015 dyrektor Niepublicznej Szkoły Przysposabiajacej do Pracy w Dębicy.

W latach 1997/1998 pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a następnie dyrektor działu współpracy międzynarodowej tej uczelni.

W latach 1998 ? obecnie, współorganizator licznych seminariów, konferencji samorządowych i misji gospodarczych dla samorządów i przedsiębiorców do USA, Belgi, Luksemburga, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy. Od 2000 roku ekspert turystyki w wielu projektach, zwłaszcza związanych z rozwojem regionalnym i turystyką (m.in. Programu Turystyka ? wspólna sprawa - 2007). Wielokrotnie wyróżniony za zasługi na polu inicjatyw lokalnych, związanych z rozwojem regionu poprzez turystykę, przez Ministra Gospodarki, Ministra Sportu i Turystyki i Marszałka Województwa Podkarpackiego (w tym 3 krotnie Medalem za Zasługi dla Turystyki ). Inicjator współpracy zagranicznej zarówno w ramach Fundacji (Cypr od 2003 r) Anglii (2004), współtwórca Programu Mallorca (od 2006) jak również na rzecz regionu i Euroregionu Karpaty; organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych do Włoch, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii.

Od 2007 członek zarządu/ sekretarz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, od 2011 ekspert d.s. turystyki i zrównoważonego rozwoju Euroregionu Karpackiego oraz tworzenia Marki Karpackiej CARPATHIA. Inicjator i współautor produktu turystycznego Szlak Słowiański Doliną Wisłoki, organizator wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Grodzie Słowiańskim w Stobiernej k/Dębicy - 29 września 2012.