? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt MOJE NOWE KWALIFIKACJE 2


Głównym celem projektu (RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17) jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkolenia odbędą się w zawodach: kucharz, kelner, fryzjer

Zapraszamy szczególnie osoby z okolic Krosna, Leżajska oraz Dębicy, osoby z dalsza mają zwrot kosztów dojazdu.


Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

-> powyżej 15 roku życia (także osoby 50+),

-> zamieszkałe w województwie podkarpackim,

-> najlepiej o niskich kwalifikacjach


Biuro Projektu:

Tomasz Świder - tel. 793 107 166, e-mail: tswider@educare.pl

Piotr Kamiński - tel. 606 164 456, e-mail: pkaminski@educare.pl

Jesteśmy dla Państwa dyspozycji od poniedziału do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

MNK2 Regulamin rekrutacjiPDF

MNK2 Formularz zgłoszeniowyPDF


Adres strony www: http://www.educare.pl/

Adres biura: Krakowska 25, 39-200 Dębica